Kulturskolans avgifter höjs

Avgifterna för att delta i kulturskolan i Stockholm höjs nästa år. Samtidigt väntar stora besparingskrav.