Funktionshindrade får inspektörer

Stockholm blir först i landet med att anställa två funktionshinderinspektörer. Från och med måndagen är de anställda av Stockholms stad för att se till att omsorgen för de funktionshindrade är bra.