Många missnöjda med trafiksäkerheten

Trafiksäkerheten får underkänt i flera kommuner i länet. Det visar en undersökning som Sveriges kommuner och landsting har gjort.

I undersökningen har de bland annat undersökt hur nöjda kommuninvånare är med servicen vad gäller gator och vägar.

Så här sa Claes Lindgren som var ute i Stockholmstrafiken tidigare på torsdagen:

– Det är för trångt, det är för mycket trafik.

Är det för överbelastat, eller är det ur säkerhetssynpunkt du tycker att det borde fungera bättre?

– Det hänger ihop, men självklart är det att det är överbelastat.

Det var i våras som samarbets- och intresseorganisationen Sveriges kommuner och landsting, gjorde undersökningen i 84 kommuner om hur invånararna uppfattar viss service.

De kommuner som är med från länet är Botkyrka, Danderyd, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Stockholm, Södertälje, Tyresö och Täby.

Ser man till trafiksäkerhet verkar vi inte nöjda. Bara i Danderyd och Lidingö är mer än en fjärdedel nöjda. Där svarar 27 procent att de är nöjda med trafiksäkerheten som den är idag.

Lägst i Södertälje
Lägst andelen nöjda finns i Södertälje där bara 18 procent är nöjda. Inte heller Stockholm har någon hög siffra: 22 procent nöjda.

– Stockholm är en stor stad och man känner sig generellt lite osäker, och man känner sig påpassad i trafiken, säger Magdalena Bosson, förvaltningsansvarig vid Stockholms stad.

– Vår del i detta är att jobba systematiskt, framför allt kring skolor och daghem, men också tänka på att förbättra sikt, när man rustar och restaurerar gatuutrymmet, men framför allt när man bygger nytt.