Hjälpen till hörselskadade har försämrats

Hörselskadade får inte den hjälp de behöver av landstinget i Stockholm. Nästan varannan person som hör dåligt, anser att tillgången på tekniska hjälpmedel är mycket dålig, enligt Hörselskadades riksförbund, HRF.

Johan Hammarström är hörselskadad och medlem i HRF i Stockholm. Han menar att landstinget har dragit ner på hjälpen till personer med hörselproblem.

Bengt Haglund på landstingets hjälpmedelsenhet hävdar hörselvården fungerar bra och att landstinget tar fram de hjälpmedel som hörselskadade behöver.