Mindre fartöverträdelser rapporteras inte

De som kör bara lite för fort på 90 och 110-vägar rapporteras ofta inte. Sen april förra året ska de som kör sex kilometer för fort rapporteras, men enligt en utvärdering av Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, följer inte polisen det.

Polismyndigheten i Stockholm är bland dom sämsta på attrapportera bilister som kör sex kilometer för fort, skriver Svenska Dagbladet.