Gåshagabygge skjuts upp än en gång

Bygget av villorna vid Gåshaga på Lidingö fortsätter att dras med problem. Byggföretaget Skanska vill skjuta upp slutförandet av Gåshaga Strand ännu en gång, nu till slutet av 2009.

Lidingö stad verkar inte ha något annat val än att bevilja det.

Först var det lågkonjukturen som ställde till problem men enligt Björn Ljungdahl på Skanska är det dagens marknadsläge som nu gör att de inte hinner färdigt:

– Nu har vi en högkonjunktur och nu jobbar vi för fullt, och det gör också lantmäteri och kommuner. Det är också resursbrist där och det tar väldigt lång tid att få fastigheten reglerad, alltså styckad i enskilda tomter, och det är också långa handläggningstider för bygglov.

Var tycker du ansvaret ligger för att ni inte kan färdigställa det här i tid?

– Jag tror inte att det är någons fel, utan det är en högkonjunktur helt enkelt.

Skanska har redan fått en förlängning av tiden för färdigställandet av området från Lidingö stad.

Hela 2009
Det var tänkt att vara färdigt 1 oktober förra året men nu vill man ha hela 2009 på sig också.

Lidingö stads kommunstyrelse föreslår nu kommunfullmäktige som möts på måndagskvällen att gå med på det.

Som kompensation ska en lekplats byggas och en del av en parkeringsplats återställas till natur, något som i och för sig ingår i de ursprungliga planerna enligt Skanska.

Lidingö stads planchef Lars Ringdén säger att staden inte har mycket mer än att gå med på Skanskas begäran men att de helst skulle sett att det redan var färdigt, mycket med tanke på att många redan bor där.

Infrastruktur
Det som Skanska inte hinner med är att bygga infrastruktur som vägar, vatten, avlopp och belysning. Men flera boende i området börjar tröttna.

Så här säger en trebarnsmamma som bott i området i fem år:

– Det är fruktansvärt tråkigt. Vi vill såklart att området ska bli färdigbyggt. Så är det lite tråkigt med de här lastbilarna som kör i världens fart när man har barn som springer här.