Fler fortkörare fångas av kameror

Kameraövervakning har haft en stor betydelse när det gäller att sätta dit fartsyndare i trafiken - framför allt på vägar med lägre hastigheter. Det är en av slutsatserna som Statens väg- och trafikforskningsinstitut, VTI, drar i en ny rapport.

Förra året skärptes straffen för fortkörning.  Böterna höjdes och den som kör mer än sex kilometer i timmen för fort ska rapporteras för fortkörning.

Men när VTI för ett år sedan gjorde en undersökning visade det sig att polisen är dålig på att rapportera personer som kör 6-10 kilometer för fort. Betydligt oftare rapporteras svårare fartsyndare.

Problemet kvarstår
När samma undersökning upprepats i år kvarstår problemet, även om polisen blivit lite bättre på att rapportera in också dessa mindre fartsyndare, framför allt på vägar med lägre hastighetsgränser.

Enligt rapporten har vägkameror i stället fått stor betydelse, när det gäller att få fast personer som kör mellan 6 och 10 kilometer för fort.

Hela 60 procent av de som rapporterats in för den förseelsen har åkt fast tack vare vägkameror.

Mönstret är likartat för Stockholms län.

Inte särskilt många
VTI drar slutsatsen att om det inte vore för de kameror som finns längs med landets vägar så skulle inte särskilt många åka fast för dessa mindre hastighetsöverträdelser.

Det vore därför önskvärt, skriver utredarna, att polisen blev bättre på att rapportera in också de förseelserna, eftersom böter har en avskräckande effekt, och på sikt kan leda till lägre hastigheter på vägarna.