Gamla Enskede skyddas med bullerplank

Det ska låta mindre från Nynäsvägen i Gamla Enskede i södra Stockholm i framtiden. På tisdagen väntas trafik- och renhållningsnämnden besluta om att bygga ett nytt bullerskydd genom området.

Bullernivåerna utmed Nynäsvägen genom Gamla Enskede har ökat efter Södra länkens invigning och många boende i området har länge önskat sig bullerdämpande åtgärder.