Protester mot skolnedläggning i Husby

En protestlista mot att lägga ner Dalhagsskolan i Husby lämnades idag till politiker i Stockholms utbildningsnämnd.

Orsaken till nedläggningshotet är att skolans verksamhet måste effektiviseras sen elevantalet på skolan har sjunkit. Nu kan 200 elever tvingas byta skola.