Stockholm får privat barnsjukhus

Ett privatsjukhus för barn planeras öppna i Stockholm nästa år. Barnsjukhuset Martina blir det första helt privata vårdalternativet i Sverige för barn, rapporterar Ekot.

Verksamheten ska finansieras genom att de som vill ha tillgång till vården där får teckna en privat sjukförsäkring för sina barn. Tanken är att sjukhuset ska utgöra ett alternativ till den offentliga vården och ha kortare köer. Hur mycket försäkringen kommer att kosta är inte klart.

Vid sjukhuset ska finnas barnavårdscentral, akutmottagning och specialistmottagning för de som har tecknat en privat sjukförsäkring. Även de som inte har försäkring ska kunna söka akut vård på barnsjukhuset Martina - men då får de betala för vården.