Hässelby-Vällingby back med miljoner

Stadsdelsnämnden i Hässelby-Vällingby har gått back med över 26 miljoner kronor fram till oktober jämfört med den budgetprognos man gjorde inför året.

Det är främst äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade som blivit dyrare än beräknat.

Birgitta Wahlman som är moderat ordförande i stadsdelsnämnden säger att man nu ska försöka spara, bland annat genom att göra sig av med dyra lokaler som inte används.