Namn samlas in om Brommaflyg

Miljöpartiet drar nu igång en namninsamling för en folkomröstning om Bromma flygplats.

Det finns en preliminär överenskommelse mellan Stockholm stad och LFV som driver Bromma att flyget ska kunna finnas kvar till år 2038.

Den överenskommelsen ska även godkännas av kommunfullmäktige i Stockholm och av regeringen för att bli giltig, vilket troligen sker under vintern.

Här ser nu miljöpartiet som är emot Brommaflyget en chans och startar en namninsamling för att försöka få en kommunal folkomröstning om flygets framtid på Bromma.

För att frågan ska tas upp i fullmäktige krävs att fem procent av de röstberättigade i Stockholm skriver på – vilket motsvarar drygt 30 000 personer.

Det är sedan upp till politikerna i fullmäktige att pröva om det ska hållas någon folkomröstning eller ej.

Och eftersom det finns en överenskommelse mellan den styrande borgerliga majoriteten och LFV om att flyget ska finnas kvar, så är det idag inte troligt att det blir någon folkomröstning.