Loomis får fortsätta med värdetransporter

Länsrätten i Stockholms län har beslutat att företaget Loomis får fortsätta med sina värdetransporter tills frågan slutligen avgjorts i domstol.

Tidigare har länsstyrelsen återkallat Loomis Sveriges tillstånd att bedriva värdetransport. Loomis har överklagat återkallandet.