För lite lärartid ägnas åt elever

Lärarna i Stockholms högstadieskolor använder i genomsnitt bara en tredjedel av sin arbetstid till undervisning. Det visar en rapport från stadsrevisionen.

Revisorerna har granskat hur lärare på högstadiet vid tio grundskolor i Stockholm använder sin tid, och konstaterar att mindre än hälften av lärarnas arbetstid ägnas tillsammans med eleverna. Resten används till exempelvis planering och förberedelse.

Att öka lärarnas tid med eleverna anser revisorerna är viktigt, eftersom den tid som lärarna tillbringar med eleverna betyder mycket för vilka resultat eleverna når.

Enligt rapporten skulle det gå att öka lärarnas tid med eleverna, men rektorerna måste i så fall bli bättre på att planera och följa upp lärarnas arbetstider.