Hjärtstartare allt vanligare

Det har blivit allt vanligare att hjärtstartsapparater - defibrillatorer - placeras ut i affärer eller i andra publika lokaler.

Det är ett led i en rikstäckande satsning - och målet är att det vid årsskiftet ska finnas en hjärtstartare varje kommun.

Under året har Civilförsvarsförbundet jobbat med att marknadsföra och sälja hjärtstartsapparater till olika publika lokaler som till exempel butiker och idrottsanläggningar.

Målet i Stockholm är att det vid årets slut ska finnas en hjärtstartsapparat i varje kommun i länet, alltså 26 stycken.

Maskinen kostar 15 000 kronor och så här långt har civilförsvarsföreningarna i länet lyckats placera ut 21 hjärtstartsapparater.

Men även landstinget har tillsammans med flera sammarbetspartner inom projektet Salsa sett till att få ut fler hjärtstartsapparater i länet.

Till exempel har 40 av 43 brandförsvar en sådan här maskin idag. Totalt har 185 apparater placerats ut i länet, bland annat i 75 publika lokaler.