Fritidsverksamhet för flyktingbarn i Västberga läggs ner

Ett fritids i Västberga i södra Stockholm för flyktingbarn som varit med om traumatiska upplevelser i sina hemländer ska läggas ner på fredag. Nedläggningen har väckt oro i området, men Ingrid Widebäck vid Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning säger att fritidset inte längre behövs

I det öppna fritidset på Elektravägen finns ett kök, ett lite större rum, ett mysrum och ett spelrum. Barnen har haft möjlighet att komma till fritidset på lov och efter skolan och det har även funnits kvällsverksamhet. På Elektravägen finns genomgångsbostäder för flyktingar och för några år sen var behovet av ett fritids stort - runt 160 barn fanns då i området, enligt stadsdelen. Nu är det inte lika många, säger Ingrid Widebäck.

Genom att lägga ner fritidset sparar stadsdelen ungefär en halv miljon kronor - men politikerna var inte överens om beslutet och oppositionen reserverade sig. Och på stiftelsen hotellhem, som driver boendet i området, är man oroliga över att nedläggningen ska leda till oroligheter och stök i området.

Ingrid Widebäck säger att barnen nu ska slussas över till andra fritidsverksamheter knutna till skolan. Men en halv tjänst blir kvar, säger hon.