Projekt hjälper unga till Musikhögskolan

Snedrekryteringen till olika konstnärliga högskolor tycks fortfarande vara stor. Vid Musikhögskolan i Stockholm kommer en stor majoritet av eleverna från hem med välutbildade föräldrar, men man arbetar för att bryta trenden. (Ekot)