Fartyg loss från grund vid Singö

Lastfartyget gick på grund vid Singö norra udde i Soslagskärgården kom loss under lördagskvällen. 

Genom att pumpa bort barlastvattnet flöt fartyget av grundet och kunde bogseras i säkerhet.

Fartyget ska  undersökas i hamn där bottenundersökningar kommer att genomföras och fortsatt utredning om anledningen till grundstötningen sker.

Ingen olja eller andra skadliga ämnen för miljön har kommit ut havet, enligt Kustbevakningen.