Färre kuratorer i Haningeskolor

Elever i Haninge kommun riskerar att fara illa på grund av den senaste tidens personalminskningar. Det slås fast i en årlig revisionsrapport över kommunens barn- och utbildningsnämnd.

– Jag tycker att det är fruktansvärt. Det finns så många barn som far illa och som behöver en trygghet. Jag är jätteorolig hur det barkar hän det här, säger Annett Haaf, socialdemokratisk ledamot i opposition i barn- och utbildningsnämnden.

– Det är ju de mjuka tjänsterna som de har dragit ned på, som skolkurator, psykolog, studie- och yrkesvägledare. Det ser olika ut på olika skolor, så alla skolor har inte samma kvalitet när det gäller de tjänsterna, säger Annett Haaf.

Revisorerna pekar på att det finns ett tydligt uppdrag för skolorna när det gäller just stöd till utsatta barn och ungdomar, men i och med de nedskärningar som gjorts, finns det skolor som står helt utan social och medicinsk kompetens i Haninge, något som gör att det finns en risk för att barn far illa.

Martina Mossberg är moderat ordförande i barn- och utbilsningsnämnden i Haninge:

– Det är självklart att det är illa och inga barn ska riskera att fara illa i Haninges skolor.

– Vi måste säkerställa att vi har kuratorer och personal på skolan så att barnen ska må bra i vår verksamhet.

Är det något som ska förändras 2008?

– Vi kommer nu att ner på detaljnivå titta att den här kompetensen faktiskt finns på skolorna.

Så det kommer att satsas på de här grupperna nu plötsligt?

– Vi kommer att säkerställa att inga far illa. Exakt hur många tjänster det behövs, vet inte jag i nuläget. Vi måste i detalj gå in och titta på hur många skolor som saknar den här kompetensen, säger  Martina Mossberg, moderat ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Haninge.

anders.diamant@sr.se