Vatten med läkemedelsrester går att rena

Det går att rena det mesta av de läkemedelsrester som följer med avloppsvattnet ut i hav och sjöar - det visar ett forskningsprojekt som pågår hos Stockholm vatten.

Men metoderna för att ytterligare rena avloppsvattnet från läkemedelsrester är för närvarande mycket dyra och kräver både energi och kemikalier. Dagens forskning har heller inte svar på om det bildas nya skadliga ämnen vid de avancerade reningsmetoderna, säger projektledare Kajsa Walberg.

De senaste åren har problemet med läkemedelsrester i avloppsvatten fått allt mer uppmärksamhet och i bland annat England har fiskar i vissa vatten visat på könsförändringar på grund av rester från läkemedel.