Stockholm

Regeringen garanterar pengar till E 18

Regeringen garanterar nu pengar för att bygget av E 18 mellan Hjulsta och Kista ska kunna starta. Vägverket har tidigare flyttat fram bygget på grund av brist på pengar - men nu verkar det som om bygget kommer igång.

– Det här innebär att vi kommer att sätta igång bygget under det här året, och vi hoppas att det ska vara klart runt 2014, säger det moderata trafikborgarrådet i Stockholm, Mikael Söderlund.

Staden är ju med och betalar runt 700 miljoner för det här bygget. Vad får ni för de pengarna?

– Framför allt ser vi till att det här bygget kommer igång två år tidigare än beräknat.

Samtidigt är det upprepade förseningar i stora infrastrukturprojekt i Stockholmsområdet. Hur ser du på den här situationen?

– Det är ju allvarligt, och vi ser ju hela tiden på hur vi kan förbättra den här situationen, säger Mikael Söderlund. 

Vägen har varit aktuell under flera år, men byggstarten har flyttats framåt vid ett antal tillfällen och senast i höstas flaggade Vägverket för ytterligare förseningar.

Den nya E18 ska underlätta för trafiken och minska miljöstörningarna längs Järvafältet.

Bygget kostar runt 3 miljarder och Stockholm stad betalar knappt 700 miljoner av kostnaden för att få vägen delvis överbyggd, vilket ger möjlighet till några hundra nya lägenheter i området.

Och även socialdemokraterna menar att bygget är angeläget, även om det finns en oro för finansieringen.

– Det man signalerar i den här artikeln, är att man ska hitta pengar i höstens budgetarbete; på hösten 08 kommer man att planera 09, det vill säga nästa år, och då är det en försening. Så vi får se vad som händer. 

Om det skulle bli ytterligare en försening, vad skulle det innebära för Stockholm?

– Det är en viktig ombyggnad som ska göras på E 18 vid Järvafältet, för att få trafiken att flyta bättre, färre olyckor, och mindre buller för de som bor där, även om det fortfarande kommer att var bullerstört, tyvärr, säger Carin Jämtin.

erik.andersson@sr.se