300 jobb försvinner i Stockholms stad

I år förlorar minst 300 anställda inom Stockholms stad sina jobb, skriver Dagens Nyheter. 110 av dem är vårdbiträden eller undersköterskor på äldreboenden.

Förutom de 300 redan beslutade neddragningarna förlorar Kulturskolan, biblioteken och Stockholms Stadsmuseum 70 anställda.

Samtidigt pågår en översyn av Stadsbyggnads- och exploateringskontoret och Stadsarkivet, i syfte att effektivisera.

Moderaternas kanslichef, Staffan Ingvarsson, säger att antalet anställda kommer att minska, men att verksamheterna måste anpassas till verkligheten.