Stockholm

Nya förskoleregler införs i Stockholm

I sommar inför Stockholms kommun nya köregler till förskolan. Enligt folkpartisten Ann-Katrin Åslund, 2:a vice ordförande i kommunstyrelsen, är tanken att de nya reglerna ska ge föräldrarna större möjlighet att påverka och följa valet av förskola till sina barn.

Reglerna innebär i korthet att varje barn kan stå i kö till fem rangordnade förskolor. Barnets kötid blir avgörande för placering. I dag går äldre barn före yngre, oavsett hur länge de stått i kö.

Oavsett de nya reglerna så gäller alltid barnomsorgsgarantin, dvs alla som ansöker om plats i förskolan har rätt att få det inom tre månader.

De nya reglerna inför den 1 juli, 2008.