Stockholm

Kulturhus inventeras inför försäljning

Hälften av de som bor i de hus som kallas kulturhus och som Stockholm äger, vill köpa sin bostad. Nu pågår en inventering för att bedöma det kulturhistoriska värdet.

Genomgången ska sedan vara en vägledning när politikerna ska besluta vilka hus som kan säljas som bostadsrätter. 

– Det ska hjälpa till vid bedömningen inför en eventuell försäljning. Om husen har väldigt stort kulturhistoriskt värde eller har genomgått renoveringar som har varit väldigt ambitiösa, då står det i de papper man har beslutat om att de ska undantas från försäljning, säger Ann Charlotte Backlund, stadsantikvarie vid Stockholms stadsmuseum. 

Stadsholmen, som äger stadens kulturhus, har totalt runt 270 fastigheter och där vill nu hälften av de boende köpa sitt hus och göra bostadsrätter. 

Kontroversiell fråga
Men frågan om kulturhusförsäljning är mycket kontroversiell och kulturföreträdare och politiker har kritiserat planerna.    

Det är alltså en delikat uppgift att avgöra om de kulturhistoriskt intressanta husen går att sälja eller ej – och därför görs nu en individuell genomgång hus för hus. 

– Just här, vid Fjällgatan, är det ändå stenhus, som borgare eller sådana som kommit upp sig lite, uppförde, men den prägel de här husen har, är ändå att de var rätt enkla, säger Ann Charlotte Backlund.

Stor kunskapskälla
Stadsmuseet gör också bedömningen att kulturhusen har en stor betydelse för kunskapen om Stockholms utveckling.

– Jag tror att de här områdena är helt unika. Att det är så mycket kvar i Stockholm trots att staden kunnat förändras väldigt mycket, och det är ju en otrolig resurs för framtiden, att man kan se hur staden har utvecklats.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se