Nynäshamn

Kommunen gick plus 2007

Nynäshamns kommuns räkenskaper gick med plus i fjol. Det preliminära bosklutet visar på ett överskottet på 41 miljoner beror på realisationsvinster, men räknar man bort det, återstår ett överskott på drygt 10 miljoner.

Det överskottet beror på lägre räntekostnader och att kommunen fått in mer i skatt.

Ilija Batljan, socialdemokratiskt kommunalråd, är nöjd med resultatet. Han betecknar Nynäshamn som en tillväxtkommun.

Under året ökade befolkningen med cirka 350 personer, målet är att kommunen ska växa från cirka 25 000 invånare till 35 000 före 2016.