Värmdö

Markförsäljning drog upp resultatet

Värmdö kommun redovisar ett plusresultat på nära 45 miljoner kronor för fjolåret.

Nästan 29 miljoner kommer från en engångsvinst när kommunen sålt mark. Två nämnder gick med underskott: Familje-individ och arbetsnämnden samt grundskolenämnden.

Senast Värmdö visade ett plusresultat - om man räknar bort försäljningen av mark – var 2002.

Som ett par förklaringar nämns att skatteintäkterna ökat, och att kommunen haft ett sparbeting på 21 miljoner under året.