Stockholm

Bostadsborgarrådet: De flesta kulturhus blir troligen kvar i Stockholms stads ägo

Trots att intresset är stort bland de som bor i stadens gamla kulturhus att få köpa loss sin bostad och bilda bostadsrätter, är det inte säkert att de kommer att få göra detta. Staden kommer att vara mycket återhållsam, säger det moderata bostadsborgarrådet Kristina Alvendal.

– Vi har en mycket restriktivare syn när det gäller fastigheterna i Stadsholmen än i de tre andra kommunala bostadsbolagen.
 – De flesta, skulle jag säga, kommer troligen att bli kvar i Stadsholmen.
Men att ni gör de här bedömningarna, tyder inte det på att det finns en delikat sida i att försöka sälja den här typen av fastigheter?

– Det är delikat på det sättet att en del fastigheter kommer att vara väldigt svåra att värdera också, även om vi beslutar oss för att kanske någon fastighet är fullt möjlig att sälja.  

Stadsholmen som är det bolag som äger stans kulturhus - har runt 270 fastigheter - och hittills har boende i hälften ansökt om att få köpa. 

Kritik från oppositionen
Men många hus har ett stort eller mycket stort kulturhistoriskt värde och kritiken från oppositionen mot planerna på försäljning har varit hård.

– För det första tycker jag att det är oerhört tråkigt att man över huvud taget funderar på att sälja ut kulturhusen, eftersom de, enligt mitt sätt att se det, tillhör alla stockholmare.

– De är en del av vårt kulturarv, och det är viktigt att vi också ser till att de kommer framtida generationer stockholmare till del, säger socialdemokraten Teres Lindberg.

Men de här husen är ju inte helt lättillgängliga idag heller?
– Nej, men de kommer att bli än svårare om de får en privat fastighetsägare, för oavsett om det är en bostadsrättsförening eller en annan privat fastighetsägare, så blir tillgängligheten än mer begränsad.

Erik Andersson
erik.andersson@sr.se