Bostadsfrågan utmaning när länet växer

Befolkningen i Stockholms län ökade med drygt 31 000 personer förra året enligt nya siffror från SCB. Det innebär att nästan halva befolkningsökningen i Sverige skedde i Stockholms län.

Det kan ställa till det på bostadsmarknaden, anser Henrik Weston, utredare på länsstyrelsens bostadssekretariat.

– Det blir en utmaning för Stockholmsregionen att kunna lösa bostäder för alla som vill bo i Stockholm, det kan vi vara säkra på, säger Henrik Weston.

Länet hade vid slutet av förra året hade omkring 1 950 000 invånare.

Länsstyrelsen räknar på 10- 12 års sikt på en befolkningsökning på 250 000 personer- motsvarande ett Malmö, något bostadsmarknaden skulle klara av.

Svårt för unga och invandrare
Men för unga kan det enligt enligt Henrik Weston bli ännu svårare att skaffa sig en egen bostad.

Och inflyttade från utlandet, som utgör drygt 14 700 av förra årets befolkningsökning i länet, kan vara en grupp som får det svårare.

– Det är mycket anhöriginvandring, det är flyktingar, och det blir tufft och en stor utmaning för länets kommuner om vi ska kunna lösa den bostadssituationen.

Strax under hälften av förra årets befolkningsökning på 31 000 består alltså av personer som flyttat till länet från utlandet.

Samarbetsprojekt
För att kunna lösa dessas bostadssituation bättre har länsstyrelsen och Kommunförbundet i Stockholms län inlett ett samarbetsprojekt, men enligt Henrik Weston måste ett större ansvar tas av länets alla kommuner.

– Nu är det att flyktingar och anhöriginvandring söker sig till ett fåtal kommuner, det är Huddinge, Södertälje, Botkyrka, men här måste länets alla kommuner hjälpa till, annars går det inte att lösa den frågan. 

Johan Westerberg
johan.westerberg@sr.se