Häkteschefen avgår

Chefen för Kronobergshäktet i Stockholm avgår i protest mot de hårdare reglerna för de häktade.

Bland annat begränsas möjligheten för häktade att ringa till mobiltelefoner och häktets personal ska inte längre ha hand om tranporterna till domstolarna.

I ett brev till häktespersonalen som också skickats till Kriminalvårdens generaldirektör Lars Nylén och andra chefer kritiserar Lars-Åke Pettersson den nya organisationen. Han anser att den kommer att försämra vården och utarma vårdarrollen. Det skriver Dagens Nyheter.