Stockholm

Avtal om Bromma flygplats godkänt

På onsdagen godkände Stockholms kommunstyrelse det 30-åriga avtalet med Luftfartsverket om Bromma flygplats. Avtalet är tänkt att ge tillstånd för fortsatt flygtrafik fram till den sista december år 2038.

Tidigast den 3:e mars kommer beslutet att kunna bli giltligt då kommunfullmäktige ska fatta sitt beslut i frågan.