stockholm

Vinter utan snö ger sämre luft

Den milda vintern har kraftigt försämrat luften i Stockholm och många andra tätorter i Sverige. Orsaken är ökat vägslitage på grund av snöbristen, eftersom många fortfarande använder dubbdäck.

Under perioden 1 januari till 18 februari i år låg till exempel partikelhalten vid Hornsgatan i Stockholm över gränsvärdet under 16 dagar. År 2006, då gatorna var snötäckta, överskreds gränsvärdet bara vid ett tillfälle under samma period.
Det uppger Väg- och trafikforskningsinstitutet, VTI.