Stockholm

Lärarkår blir äldre när elever blir färre

Eleverna i gymnasieskolan i Stockholm stad kommer inom några år att bli allt färre och flera gymnasieskolor kommer att läggas ner. Detta leder i sin tur till att lärarna på gymnasiet kommer att bli betydligt äldre än idag eftersom de yngre får sluta när skolan krymper.

– När elevantalet minskar måste man dra ned verksamheten, och det drabbar naturligtvis både kommunal och fristående verksamhet.

– För kommunens del innebär det att om man lägger ned en skola, ska de lärarna placeras ut på andra kommunala skolor i Stockholm, vilket betyder att vi nästan aldrig kan rekrytera nyexaminerade lärare, säger Per Engback, rektor på Norra Real.

Om ungefär sju år går det betydligt färre elever på Stockholms gymnasier än idag, på grund av årskullarnas storlek.

Nästan 3 000 färre elever gör att flera gymnasieskolor kommer att stängas, och deras lärare flyttar till de gymnasier som finns kvar.

Och då blir antalet lärare för många, vilket leder till att de som anställts sist, oftast någon yngre, kommer att sägas upp.

– Vi tar hand om de gamla, välrutinerade, allt äldre, medan friskolorna tar de yngre.

– Jag tycker att våra ungdomar förtjänar att ha en blandning av lärare, man behöver unga, man behöver medelålders, och man behöver lite äldre lärare.

Vad skulle man kunna göra åt det problemet?

– Man får väl göra som Ericsson, erbjuda alla som fyllt 45 år tre års avgångsvederlag.

Anders Diamant
anders.diamant@sr.se