Stockholm

Rätt laddning provas ut vid Odenplan

Delar av området kring Odenplan i Stockholm stängs av under torsdagen när Banverket provspränger vid Gustav Vasa kyrka, inför bygget av pendeltågstunneln Citybanan.

– Provsprängningen görs för att man ska kunna se vilken nivå man ska ha på salvorna när man så småningom kommer att spränga sig fram här med Citytunneln, säger Björn Halldén på Banverket, som är informationsansvarig för Citybanan.

– Då vill man vara säker på att man har salvor som är av rätt mått, så att inte saker skadas inne i kyrkan. Det finns ju gamla altartavlor och många konstverk här inne.

Hur tänker man när man gör en sådan här provsprängning?

– Man borrar ett ganska djupt hål, cirka 40 meter under markytan, så börjar man med en liten laddning för att känna på berget, och sedan ökar man successivt, säger Kalle Lind på företaget Nitrokonsult.

– Det blir ungefär fyra skott under dagen.