Inget straff för felaktiga patientlistor

De närmare 40 husläkarmottagningar i Stockholm som fuskat genom att lista för många patienter, riskerar inget straff.

Orsaken är att det idag inte finns några klara sanktionsmöjligheter, enligt landstingets tjänstemän.

I den granskning som Hälso- och sjukvårdsförvaltningen genomfört föreslås att en fuskande mottagning ska kunna drabbas av straffavgift, eller i värsta fall att mista sin auktorisering.

Men enligt landstingets presschef Anders Fridell är några såna åtgärder än så länge inte aktuella.