Huddinge

Skolornas ekonomi gick inte ihop 2007

Grundskolorna i Huddinge kommun gick med ett underskott med cirka sju miljoner kronor under förra året.

Under 2007 hade bara en tredjedel av kommunens skolor en budget i balans. Under 2006 hade större delen av kommunens skolor en budget i balans.

Orsaken till underskottet enligt grundskolenämnden i kommunen är bland annat att fler elever i kommunen behöver mer stöd i undervisningen än vad som beräknats.

Åke Blomqvist som är folkpartistisk ordförande i grundskolenämnden i Huddinge, säger till Radio Stockholm att kommunen nu ska prata med rektorena på skolorna som har svårt att få ekonomin att gå ihop för att se vad som går att göra för att förbättra situationen.