Stockholm

Markförsäljning kan hota skog

Stockholm stads utförsäljning av mark- och friluftsområden kan leda till att skog avverkas.  Nu går Naturvårdsverket ut med en uppmaning till kommunerna att söka statsbidrag för att skydda grönområdena.

Den borgerliga stadshusalliansen har beslutat att sälja 26 000 hektar av stadens mark utanför kommungränsen, en yta större än hela Stockholms stad.

Därför vill Naturvårdsverket informera kommunerna om att de kan få motsvarande hälften av köpesumman i bidrag om de bildar naturreservat av marken, skriver tidningen City.