Solna

Byggföretag startar byggymnasium

Byggföretaget Peab kommer till hösten att starta ett byggymnasium i Solna. Skolverket har godkänt förslaget. Planen är att företaget till hösten ska starta en friskola med 20 elever. Det är ännu inte klart var skolan ska ligga, men man hoppas få tag i lokaler som ligger i närheten av Solna gymnasium, för att på det sättet ordna mat och elevvård. De som söker kommer att testas både praktiskt och teoretiskt.

En av orsakerna till att byggföretaget startar egna skolor är att man hoppas fånga upp de elever som saknar tillräckliga betyg. Idag är det många som går byggllinjen av taktiska skäl och aldrig börjar jobba inom yrket.

Intagningen till gymnasiet kommer att ske under en heldag då de sökande testas både praktiskt och teoretiskt. De kommer även att genomgå en djupintervju.

Peab driver idag ett byggymnasium i Ängelholm sedan 2006 och startar inom kort ett gymnasium i Malmö.