Solna

Solna beredd att ta emot fler flyktingbarn

Hundra ensamskommande flyktingbarn i månaden kommer i år till Sverige, enligt Mirgationsverket. För att kunna ta hand om alla barn överväger nu Solna att återigen öka antalet platser på kommunens transitboenden.

Sedan 2006 har Solna fått ta emot över 400 ensamkommande flyktingbarn. och sedan årskiftet har 40 barn kommit till kommunen.

Enligt migrationsverket kommer det under året och nästa år komma runt 1200 barn per år till landet. De ska tas omhand av fyra ankomskommuner, varav två är Solna och Sigtuna.

I höstas lovade flera kommuner i landet att dom skulle ta emot ensamkommande flyktingbarn. Det är bra för både ankomstkommunerna och barnen säger Shiva Mohseny, handläggade för ensamkommande flykltingbarn i Solna. .

- För Solnas del innebär det att vi måste kolla på de transitplatser vi har, och se om vi har fortsatt beredskap för om det skulle komma många ungdomar, och försöka anpassa verksamheten efter det, säger Shiva Mohseny.

- För barnens del innebär det mindre ovisshet. Då kommer de snabbt till den kommun som ska ta han om dem. På så vis är det bättre för barnen komma iväg snabbare till kommunerna, säger Shiva Mohseny.

Palestiniern Bahaa Alsalim som är 18 år kommer från en liten stad utanför Ramallah på Västbanken. Han bor just nu på ett transitboende i Vårberg och har väntat i sju månader på ett besked från Migrationsverket om han får stanna.

Bahaa Alsalim går i skolan på dagarna för att lära sig svenska med det är svårt att motivera sig när han inte vet om han får stanna i landet.

- Om jag inte har uppehållstillstånd behöver jag inte lära mig svenska. Det är ett svårt språk, säger Bahaa Alsalim.