Norrtälje

Norrtäljeanstalten krävs på handlingsplan

Under förra året gjordes över femtio anmälningar till justitie ombudsmannen, JO, mot Norrtäljeanstalten. 20 av dom gick JO vidare med. Nu har kriminalvårdsenheten i Stockholm krävt att anstalten tar fram en handlingsplan för att få ner antalet anmälningar.

Hans-Olof Larsson chef för Norrtäljeanstalten säger att det i första hand kommer att handla om handledning. Att få hjälp med att arbeta med etikfrågor och formalia,  hur vi hanterar avskildhet, brevgranskning, utevistelse och så vidare.

16 av anmälningarna utreder JO fortfarande, och i sex av anmälningarna gav JO anstalten kritik. Bland annat handlar kritiken om att att en intagen hölls en månad för länge i en isoleringcell. Ett annat fall handlar om en intagen som inte fick sina sönderslagna tänder behandlade förrän efter fyra månader.

Av dom ärenden som ligger på tur för utredning handlar ett ärende om en anmälan om kollektiv bestraffning efter att alla intagna på en paviljong enligt anmälan ska ha blivit inlåsta.

Reporter Peter Johansson
Peter.johansson@sr.se