Stockholm

Kriminalvården måste spara mer

När personal och interner inom kriminalvården i Stockholms län slår larm om brister i verksamheten får de istället veta att nya besparingar väntar. 32 miljoner kronor måste kriminalvården i Stockholm spara under 2008.

Enligt kriminalvården i Stockholms län beror besparingarna på att anslagen till myndigheten inte täcker kommande löneökningarna.

Inga Mellgren som är chef för kriminalvården i Stockholm säger att man nu börjat se över var man kan spara pengar.

– Det är framför allt personal som är våra stora kostnader och vi måste hitta nya och effektivare sätt att arbeta för att klara det här. Det känns jättetufft, säger Inga Mellgren chef för kriminalvården i Stockholms län till Radio Stockholm.

Under flera år har kriminalvården tvingast spara pengar. Till exempel tvingades myndigheten spara cirka 100 miljoner kronor mellan åren 2004 och 2005. Och under kommande år blir det alltså ännu mer.

Redan nu kommer det kritik från anstalter och häkten där man säger att det är svårt at bedriva bra vård. Chefen för Kronobergshäktet valde att sluta i veckan eftersom han tycker att vården försämrats och att vårdaryrket utarmats.

I Norrtälje skrev både personal och interner ett brev till kriminalvården där det stod att det inte längre går att garantera en god vård för internerna. Men enligt Inga Mellgren ska inte själva kärnverksamheten behöva påverkas av kommande besparingar.

– När det gäller verksamheten kommer det inte att ske några neddragningar. Vi har lika mycket resurser till arbetsdrift och skolutbildning.