Stockholm

Stockholm ska bli bättre på att hantera kriser

Stockholms stad ska bli bättre på att hantera risker och olyckor - och att minska risken för att olyckor inträffar. Det är tanken med en ny enhet som nu byggs upp inom brandförsvaret.

– Den stora möjligheten med det här är att brandförsvaret fått ett uppdrag att på heltid arbeta med att göra Stockholm säkrare, säger Tom Setterwall, risk och säkerhetssamordnare i Stockholms stad.

Den nya enheten som ännu inte fått något namn ska bestå av 10-15 personer med olika bakgrund. Det för att få en blandad och bred kompetens men man söker också spetskompetens inom risk- och sårbarhet såsom riskhanteringsingenjörer. Enligt Tom Setterwall satsar staden 10,5 miljoner kronor och enheten som redan påbörjat sitt arbete ska vara helt igång i maj. Den ska samarbeta tätt med stadens olika delar och också satsa mycket på att förebygga anlagda bränder.

– Det kommer att utveckla stadens förmåga att hantera kriser. Man kan säga att det här är en vanlig del i den verksamhet som vi bedriver i Stockholms brandförsvar men nu har vi fått extra medel för att mer aktivt arbeta ut gentemot förvaltningar, bolag och stadsdelarna, säger chefen för den nya enheten, Thorwald Snickars vid Stockholm brandförsvar.