Stockholm

Bråk kring ny Stockholmsregion

Ett politiskt bråk har uppstått kring arbetet med en ny Stockholmsregion, där de fem länen runt Mälardalen enligt planerna ska samarbeta i flera stora frågor.

Landstingsrådet, folkpartisten Maria Wallhager, är starkt pådrivande och har föreslagit att Björn Sundström, utredare på Sveriges kommuner och landsting, ska fungera som en slags samordningsman för de fem länen.

Socialdemokraterna har sagt ja till Sundström och från flera andra partier har det kommit positiva signaler.

Men från moderaterna är det tvärnobben. Partiet ifrågasätter bland annat vilka sakfrågor han ska jobba med och vem som ska betala hans lön, skriver Svenska Dagbladet.