Invandrare diskrimineras i rättsväsendet

Rättsväsendets myndigheter har förutfattade meningar om vissa minoritetsgrupper, vilket kan påverka det rättsliga arbetet. Det visar en ny rapport från Brottsförebyggande rådet, Brå.

I vissa fall betraktas exempelvis utlandsfödda som mindre trovärdiga än etniska svenskar. Enligt Brå är breddad rekrytering och ökad status för tolkarna några sätt att motverka diskrimineringen.