Stockholm

Jazzfestival även i sommar

Stockholm Jazz Festival blir av. Ägarna har bestämt sig, säger jazzfestivalens ordförande Sven-Åke Johansson.

– Det är ju 25-årsjubileum och det är ju en oerhört eftertraktad festival. Vi har ju en 25 000-30 000 besökare varje år, något av det största vi har i Sverige på musikområdet, säger Sven-Åke Johansson.

Vid sidan av sedan länge beviljade bidrag från Stockholms stad och regeringen – på 600 000 respektive  200 000 kronor – har jazzfestivalen också signaler om ytterligare pengar - ”i synnerhet från staden”, säger Sven-Åke Johansson och det underlättar ett beslut om att genomföra den också i år.

– Vi vågar fatta beslut nu, och vi är tvungna att göra det för annars kan vi inte kontraktera några stora artister, det börjar bli försent, säger Johansson.

Och bland de ytterligare pengar som nu är på väg finns det 650 000 kronor från Stockholms stad, bekräftar det folkpartistiska kulturborgarrådet Madeleine Sjöstedt:

– Det kommer att fattas beslut i slutet av mars, säger hon.

Jazzfestivalen har också fått beslut från landstinget om 200 000 kronor för ytterligare en scen utanför centrala Stockholm.

Är då festivalen kulturbidragsmässigt hemma nu, Sven-Åke Johansson?

– Ja, med det vi räknar med att få - förutom det vi redan fått beslut om - så är vi hemma, ja, svarar han.

Berit Nygren
berit.nygren@sr.se