Södertälje

Tom Tit-skola avgörs i högsta instans

Frågan om ett kommunägt bolag får driva friskola kommer att avgöras i högsta instans. Regeringsrätten har beviljat prövningstillstånd i ett fall som gäller Tom Tits Experiment i Södertälje, rapporterar TT.

Den populärvetenskapligt inriktade utställning Tom Tits Experiment drivs av ett aktiebolag som ägs av kommunen. I verksamheten finns en förskola och bolaget vill även driva skola.