Stöd till unga med Asperger brister

Ungdomar mellan 15 och 18 år med Aspergers syndrom, som är en form av autism, riskerar ofta att inte få den hjälp de har rätt till – eller få vänta för länge på beslut.

Ungdomar mellan 15 och 18 år med Aspergers syndrom, som är en form av autism, riskerar ofta att inte få den hjälp de har rätt till - eller få vänta för länge på beslut.

Det konstaterar Länsstyrelsen efter att ha granskat socialförvaltningarnas arbete i Nacka, Norrtälje, Södertälje och Österåker och dessutom stadsdelarna Maria-Gamla Stan och Hässelby-Vällingby i Stockholms stad.

Margaretha Addén-Mårtensson på Länsstyrelsens socialavdelning säger till Radio Stockholm att okunskap, samarbetssvårigheter och bristande rutiner i kommunerna gör att unga med Asperger ofta hamnar mellan olika stolar.

Av rapporten framgår att ingen av de kommuner som granskats har några klara regler hur olika instanser i en kommun ska samverka.

Och när sedan till exempel barnens skola och i vissa fall även landstinget ska in i samarbetet blir trasslet ofta än värre.

Enligt Margaretha Addén-Mårtensson behövs att kommunerna ser till att ordna samarbetsavtal, klara rutiner och avtal som gör klart vem som ska betala.

– Om inte det finns, säger hon, ökar nämligen rättsosäkerheten för det drabbade barnet eller ungdomen - när olika förvaltningar inom samma kommun bråkar om vem som ska bära det ekonomiska ansvaret för hjälpinsatserna.

Ulf Bungerfeldt
ulf.bungerfeldt@sr.se