Stockholm

Convictus får ny lokal vid Stadsgården

Hemlösa och missbrukare kan återigen få hjälp av föreningen Convictus i Stockholm. Den ideella organisationens dagverksamhet Bryggan har nu fått ny lokal vid Stadsgårdskajen.

På tisdagskvällen fick de också veta att man får mer bidrag än de först trott.

Men Claes Heijbel som är verksamhetschef hade hoppats på mer för att kunna hålla den kvalitet de eftersträvar.

– Det är ganska komplicerade lokaler, så det kräver personal. Det finns också ett järnvägsspår här precis utanför entrén, som kräver uppmärksamhet så att det inte händer olyckor.

Gammalt härbärge
Claes Heijbel säger att man visserligen har en del volontärer som hjälper till men att det bästa hade varit att man kunde ha fler anställda för att inte äventyra säkerheten i och runt lokalen som är Stadsmissionens gamla härbärge vid Stadsgårdskajen.

Därför hade Convictus hoppas på de 1 540 000 kronor de önskat.

Jonas Nilsson, som är ordförande för organisations- och föreningsutskottet inom socialtjänsten i Stockholm, anser tvärtom att de 1 370 000 som utskottet beviljade Convictus ska räcka.

Avskärma lokalen
– Jag tror att man kommer att kunna bedriva en verksamhet som är säker, absolut. Man kanske får avskärma lokalen på ett sådant sätt som gör att den blir säkrare, men sådana frågor är inte jag specialist på, utan det finns nog andra som gör sådana bedömningar mycket bättre än vad jag gör.  Jag tror att de kommer att klara det här fint.

Catharina Ericson-Ulfves
catharina.ericsonulfves@sr.se

Lotta Myhrén
lotta.myhren@sr.se