Stockholm

Mindre stöd till behandlingsprojekt

Projekt som jobbar med behandlingsinsatser för missbrukande ungdomar i Stockholm län, får mindre statliga pengar. Under 2008 får åtta projekt i Stockholm dela på 3,5 miljoner. Ett av dem är uppsökargruppen på Södermalm i Stockholm som söker upp unga vuxna som är i riskzonen för missbruk.

När en ung person blir omhändertagen av polisen för fylleri eller ringa narkotikabrott, så får socialtjänsten en anmälan om det. Uppsökargrupp försöker då få till stånd ett personligt samtal med personen som det gäller och erbjuder hjälp.

Med hjälp av bidrag från Länsstyrelsen kan man nu söka upp unga som man tidigare inte fick kontakt med. Man har också fått resurser till att utvärdera sitt arbete.

2007 fick Länsstyrelsen ansökningar om 9 miljoner till liknande projekt som det på Södermalm. Men man hade bara 3 miljoner att fördela. Från och med i år försvinner den potten pengar helt. Enhetschef Lisa Kinneri vid socialtjänsten på Södermalm i Stockholm är kritisk till det.