Stockholmare mest otrygga i landet

Stockholmarna oroar sig mer för brottslighet och tycker också att de är mer utsatta för brott än andra. Det visar en färsk undersökning från brottsförebyggande rådet, Brå.

För andra året i rad presenterar Brå resultaten från den Nationella trygghetsundersökningen. I den har totalt 15 000 svenskar svarat på frågor om utsatthet för brott, trygghet och förtroende för rättsväsendet.

Undersökningen visar att det är stockholmare och skåningar som känner sig mest otrygga.

Rädsla för våldsbrott
Stockholmaren uppger i större utsträckning än boende på mindre orter att de utsatts för brott mot person och rädslan för våldsbrott har också gjort att många förändrat sitt sätt att röra sig utomhus.

Många upplever att oron inverkat negativt på deras livskvalitet.

Män oroliga för bilinbrott
Men undersökningen visar inte bara på regionala skillnader utan också på skillnader mellan grupper. Kvinnor är exempelvis mest oroliga för våldsbrott medan män är mest oroliga för inbrott i bilen.

Det här är första gången som svaren i trygghetsundersökningen brutits ned på länsnivå och för landets 45 största kommuner.

Katarina Eriksson, utredare på Brå, säger till Radio Stockholm att det nu är upp till varje lokal brottsofferjour att använda sig av statistiken för att genomföra brottförebyggande åtgärder.

Anna Björkman
anna.bjorkman@sr.se