Stockholmstillägg i politikerlönerna

Politikerna i Stockholms län får högre arvoden än politiker i andra delar av landet. Enligt en enkät som Dagens Samhälle har gjort, ligger politikerarvodena i länet i snitt 25 procent högre när man jämför med kommuner av samma storlek på andra håll.

Jan Holmberg, moderat kommunalråd i Upplands Väsby, tjänar till exempel lika mycket som kommunalrådet i landets näst största kommun, Göteborg.

En förklaring kan vara att moderatstyrda kommuner i regionen är tydliga med att de vill ha upp politikerlönerna, för att de ska kunna mäta sig med det i övrigt höga löneläget i Stockholm, skriver tidningen.